{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}

کدخبر : 2021
خبرنگار:

جنگ جهانی دوم بدون شک تاریک ترین فصل از تاریخ بشریت است که علاوه بر به کام مرگ فرستادن میلیون ها نفر و ثبت به عنوان پرتلفات ترین جنگ تاریخ، میلیون ها نفر را نیز آواره کرده و سرنوشت بشریت و مسیر تاریخ را به طور کلی تغییر داد. فیلم‌های زیادی درباره این واقعه ساخته شده که در این گزارش تعدادی از آن‌ها به همراه توضیح آورده شده‌است.

هنرام‌روز:

 • 7A6E5DD6-088E-4C73-8C4E-9E9DEC2A6C48
 • 9B31C1F7-728F-4BB5-9D68-6AD1F73EE61F
 • 1E46EF2F-8525-4745-A290-3509B2FFE50E
 • DFA5781F-FBED-477C-A144-4E56705EB344
 • 4DFB3EC9-91C8-4655-A2D4-5BAD9A1D5B12
 • EB574FEC-1EDB-414D-B3AF-E21F143511AA
 • F0C00E5C-8675-4F77-84C0-6DF8369415CC
 • D09F9330-5FCB-44DC-BF1A-66DAB8FFE641
 • CC460D2C-5B28-4273-BADD-7F86E0F1C8DB
 • 5FF40016-1023-40ED-8437-469798CC3117
 • 065EB18E-0BCD-4787-A65F-D6FEECC43285
 • B1A910FE-7452-4D30-AAF8-AE7DBF4A2E90
 • 22766DEB-3E6B-4355-93BE-69DEE0A434EF
 • 28B3C8C9-0276-4875-B6AE-7F5231CC8D8E
 • BB4820E4-3AAE-4FFD-91F3-10201E5B1335
 • 73D0B2AC-A4B6-4430-A696-A4C7763C0FE9
 • 1E42F1E2-41DF-45EA-86A6-CDCA565AEA5F
 • 8EED43C2-6313-49F3-854F-50300447C17D
 • 3D226715-7C71-4C33-A632-A5D65DDA42B8
 • BD3BDE0E-4FA8-46D2-959E-4BB875F0B293
 • 4A38401A-30CA-4858-9636-66120BE16C70
 • B044F652-649B-4B58-BB1A-9246D1BB586E
 • 74630918-37DD-40BF-A3D5-B93A937EEAD7
 • A8553502-20EE-49D7-ABD0-43669FB219CC
ارسال نظر:

 • پربازدیدترین ها
 • پربحث ترین ها