{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
آثار تاریخی
  • آخرین وضعیت از چاپارخانه تخت لنگر

    معاون میراث فرهنگی شهرستان مشهد درخصوص اثر تاریخی "چاپارخانه‌ی تخت لنگر" که شبیه به خرابه‌ها است، توضیحاتی داد.

  • جنجالی بر سر مرمت جدید قره کلیسا

    کلیسای تادئوس مقدس یا قره کلیسا در منطقه چالدران برای چندمین بار به تازگی مرمت شده است اما عکس‌های جدیدی که از این بنای تاریخی دیده می‌شود، نشان از تغییراتی به دور از استانداردها و اصول مرمت آثار قدیمی است و به نظر می‌رسد که بافت اصلی کلیسا دچار تغییراتی شده است.

  • فراخوان رویداد دوباغ منتشرشد

    چندی پیش فراخوان رویداد "دوباغ" توسط "انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز ایران" منتشر شد. این رویداد در چندفاز اجرایی در تهران و کرمان و با تکیه برمطالعات بینارشته‌ای برگزار خواهد شد. رویکرد معاصر و عدم ایجاد محدودیت برای ارائه آثاراین فراخوان را منحصر به فرد می‌کند. همچنین نمایش‌ایده‌ها در فاز اول وکمک به شکل‌گیری ایده‌ها در فاز صفر و مستند نگاری از مراحل مختلف، این رویداد را از منظر آموزشی مورد توجه می‌سازد. انتخاب شهر کرمان به عنوان مرکز اصلی این رویداد باعث توجه بیشتر به هنر و هنرمندان شهرهای دیگر به جز تهران می‌شود و انتخاب آثاری که قدمت تاریخی دارند برای ایده‌پردازی، شاید پیشنهادی باشد برای توجه بیشتربه آثار تاریخی و ایده‌های بنیادین آفرینش آنها.