{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
آی وی وی
  • آخرین اثر آی وی وی در فروشگاه لوازم ساختمانی

    آی وی وی هنرمند چینی اثر هنری‌ جدیدش را در فروشگاه وسایل ساختمانی هورنباخ آلمان ارائه می‌دهد. این اثر هنری دارای ویژگی( DIY (do it your self است. این صفت مخصوص وسایلی است که قسمت های مختلف آن خریداری می‌شود و بعد مشتری آن‌ها در خانه به هم وصل می‌کند. این اثر در تعداد زیاد و در اندازه‌های مختلف و دو تنظیم مختلف ارائه می‌شود و شامل چند جلیقه نجات است که به هم متصل می‌شوند و بر پایه‌ای فلزی قرار می‌گیرند. جلیقه نجات نارنجی پوشش شناخته شده پناهندگانی است که در شرایطی خطرناک سعی در گذشتن از دریای مدیترانه دارند.