{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
انجمن نقاشان ایران
  • گالرى طراحان آزاد و انجمن نقاشان با همکارى ناشران و هنرمندان ١٨٠٠ جلد کتاب جمع آورى کردند تا سرمایه اى براى اعطاى وام به هنرمندان عضو انجمن نقاشان، به دست آورند. این کتاب ها به صورت آنلاین و با سى درصد تخفیف به فروش خواهد رسید. ناشران و هنرمندان براى همکارى با این پروژه کتاب اهدا کرده اند.

  • "معصومه مظفری" در گفت‌وگو با اقتصاد هنرآنلاین از دغدغه‌های یک نقاش تمام وقت می‌گوید؛

    "معصومه مظفری"بعد از سال‌ها مطالعه و فعالیت در زمینه نقاشی، اکنون می‌تواند بگوید یک نقاش تمام وقت است. این هنرمند در کارنامه کاری خود تدریس نقاشی و تاریخ هنر در دانشگاه و آتلیه شخصی‌اش را دارد. همچنین به مدت شش سال مدیریت "انجمن نقاشان ایران" را بر عهده داشته‌است. خانم مظفری در گفت‌وگو با اقتصادهنرآنلاین از دغدغه‌های مدیریت و تصمیم گیری در انجمن نقاشان می‌گوید و معتقد است فعالیته‌های جانبی در زمینه هنر مثل سخنرانی و داوری زمان زیادی از افراد فعال در این زمینه‌ها می‌گیرد و هنرمندان نقاشی که این فعالیت‌ها را انجام می‌دهند، بعد از چند سال به نفع نقاشی کردن از چنین فعالیت‌هایی فاصله می‌گیرند. خانم مظفری معتقد است در راه هنر هیچ‌گاه فکر نمی‌کنی که زیر پایت محکم شده‌است و اگر روزی چنین تصوری داشته‌باشی یعنی متوقف شده‌‌ای.