{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
بازدید فرهنگی در فضای باز
  • پیشنهاد فرهنگی و هنری برای روزهای تعطیل

    شهر تهران مجسمه‌های ارزشمندی را در پارک‌ها و خیابان‌های خود جا داده که بعضی از آن‌ها مانند مجسمه پارک ساعی داستان زیبایی هم دارند. برای روزهای تعطیل پیش رو چند نمونه از این مجسمه‌ها را برای بازدید در فضای باز معرفی کرده‌ایم. در زمان بازدید فرهنگی ماسک زدن و حفظ فاصله را فراموش نکنید.