{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
تئاتر شورایی
  • "محمد هادی عطایی" بازیگر تئاتر و تلویزیون در گفت و گو با اقتصاد هنر آنلاین می گوید:

    "محمدهادی عطایی" بازیگر تجربی تئاتر که شخصیت آمیخته به طنزی دارد میهمان اقتصاد هنر آنلاین بود، او که بخاطر جنس بازی هایش بیشتر در شخصیت ها و نمایش های طنز دیده شده است، از تئاتر روشنفکری و حرف گنده جهانی زدن گریزان است و معتقد است اول باید معضلات داخلی خودمان را نمایش دهیم. عطایی که نزدیک به بیست سال، تئاتر را به شکلی حرفه ای و تمام وقت دنبال کرده و به خوبی با نقاط ضعف و قوت این حرفه آشناست و با آن دست و پنحه نرم کرده است، در نقد تئاتر خصوصی می گوید، این تئاتر برای صنفِ خیاط ها، پارچه فروش ها، چوب، تخته و آهن کار می کند و نه برای عوامل تئاتر. این هنرمند که اخیرا در سریال "آچمز" و با مدیوم تلویزیون با مخاطبش ارتباط برقرار کرده است بر این باور است که این روزها وقتی بازیگران درجه چندم تلویزیون و سینما بیکار می شوند، تئاتر کار می کنند! محمدهادی عطایی همچنین به سیستم آموزشی نقد دارد اما خودش در حال حاضر دانشجوست تا بتواند در آینده از طریق تدریس امنیت مالی برای خودش ایجاد کند و از خستگی حاصل از اجرای های ممتد بکاهد و با خیالی آسوده تر دست به انتخاب بزند. او در این گفت و گو مطرح می کند که اساسا هنر برای اعتراضی زیبا کار می کند و هنرمند می خواهد با یک زیبایی شناختی خاصی اعتراض داشته باشد، اما متاسفانه این روزها در مملکت ما تنها چیزی که در هنر فراموش شده است، "اعتراض" است، و هر هنرمندی با امضای خودش در حال پول درآوردن است، و مشکلات مردم دیگر دغدغه نیستند.این بازیگر بر این باور است که این روزها تئاتر نداریم بلکه بیشتر سیرک داریم؛ سیرک چیز بدی نیست و اتفاقا تئاتر و سیرک در راستای هم پیش می روند و سرگرم می کنند اما تئاتر یک رسالت دیگری هم به اسم روشنگری دارد که در سیرک نیست. بزرگترین آرزوی محمدهادی عطایی بازی در نقش یک دلقک است؛ دلقک یک نمایش نه سیرک.