{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
جواد یحیوی
  • یک بازیگر سینما و تئاتر در خصوص بیمه‌های مورد استفاده برای پروژه‌های سینمایی گفت: گاهی در یک پروژه عوامل را بیمه می‌کنند تا اگر حادثه و سانحه‌ای پیش آمد تحت پوشش بیمه باشند ولی خیلی به ندرت این اتفاق می‌افتد.

  • جواد یحیوی از اجرا و بازیگری می گوید

    "جواد یحیوی" را تمامِ مخاطبان رسانه ها به عنوان یک مجری، با لحن و صدا و ادبیاتِ متفاوت وخوشخوان می شناختند. اما یحیوی خودش به خودی خود از آنچه بود راضی نمی بود و به مرور از تصویرِ یک مجری صدا و سیمایی به مجری برنامه هایی بیرون از رسانه‌ی رسمی روی آورد. اما او در این پنج شش سال اخیر به صحنه‌ی تئاتر پا گذاشته و به عنوانِ بازیگری پرکار مدام پیش می رود و موفق شده است خود را به عنوان یک هنرمندِ هنرهای نمایشی نیز در بستر جامعه مطرح کند. در این گفت و گو سیررشد و تغییرات او بدون سانسور بررسی شده است.