{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
جوایز منتخب منتقدان
  • کاندیداهای بهترین مستند جوایز منتقدان

    جوایز منتخب منتقدان از سال 1996 در آمریکا تاسیس شد. این جایزه هر سال توسط منتقدان آمریکایی و کانادایی برای بزرگداشت بهترین دستاوردهای سینمایی به هنرمندان اهدا می‌شود. جایزه منتخب منتقدان برای بهترین مستند بلند از سال 2016 به‌عنوان بخشی جدید در مجموعه این جوایز قرار گرفت. این جایزه به فیلم‌هایی تعلق می‌گیرد که در سینماها، شبکه‌های تلویزیونی یا اینترنتی پخش شده‌اند.