{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
حسین پارسایی
  • حسین پارسایی در گفت و گو با اقتصاد هنر آنلاین مطرح کرد:

    "حسین پارسایی" ترکیبی از یک مدیر و هنرمند در عرصه هنرهای نمایشی ست. در طول بیش از دو دهه، نام او همراه با حاشیه ها، جنجال ها و افت و فرودهای بسیاری همراه بوده است. به عنوانِ هنرمند و کارگردان، برای یک دهه نوعی از نمایش را تحت عنوان "نمایش آیینی" به صحنه‌ی تئاتر آورد. او همواره بانی و طرفدارِ تئاترِ باشکوه با عوامل و صحنه و ساز و کارِ فراوان بوده است. این نگاه در سال های اخیر منجر به نوعی تئاتر شده است که مخالفان آن را تئاتر"لاکچری" و موافقان تئاترِ مردم پسند می نامند. آقای پارسایی بر اساسِ مرام و شخصیتش صریح و رک و راست می رود سر اصل مطلب. برای نقد ها دفاعیه های مشخصی دارد و به هیچ وجه اهل فرار از پاسخگویی نیست. به همین جهت در این گفت و گو سعی کرده ایم با او صریح باشیم و پاسخ هایی صریح هم شنیدیم.