{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
خوانندگان زن
  • پری ملکی، خواننده و مدرس، از فراز و فرودهای موسیقی ایرانی می‌گوید

    پری ملکی از خواننده‌های پر کار این سال‌هاست که در ایران مانده و با تمامِ مشکلاتی که برای زنان در موسیقی پیش می‌آید به کار خود ادامه داده است. او نگاهی تجربه‌گرا و باز به مسائل موسیقی دارد و در عینِ صراحت و انتقادات فراوان سعی کرده همواره کار کند و پیش برود. او به غلبه‌‎‌ی آقایان در عرصه‌ی فعالیت‌های موسیقی امروز ایران معترض است و می‌گوید چرا مردان به تلاش‌ها و فعالیت‌های زنان اهل موسیقی به ویژه خوانندگان بی‌توجه هستند؟ پس من هم به اعتراض، بسیاری از کارهای آنان را نمی‌شنوم و در کنسرت‌هایشان شرکت نمی‌کنم.

  • میزدگرد خوانندگان زن با حضور سه خواننده‌ی ایرانی؛ شهرزاد بهشتیان، صنم پاشا و سایه سدیفی

    خواندن زنان بعداز انقلاب ممنوع و شکل های خوانندگی زنان حتا با مردان نیز محل مناقشه بوده و هست. این میزگرد راجع به مضامین مربوط به این موضوع و با حضور سه نفر از خوانندگان و نوازندگاه معتبر موسیقی برگزار شده است.