{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
دغدغه هنرمند
  • کیهان ملکی بازیگر سینما و تلویزیون در گفت و گو با اقتصاد هنر آنلاین از نگاه خود به دنیا می گوید:

    "کیهان ملکی" زاده و پرورده‌ی تهران است. روحیه‌ی تهران نشینی در تک تک کلماتش جاری ست اما قویا خود را آذری می داند. قبل تر ها او را با نقش دانشجوی پزشکی در سریال "روزگارجوانی" و نقش"احد" به یاد می آوردند. او نقش های فراوانی بازی کرده. اما حالا به عنوان یک هنرمند متعهد به اجتماع، در شبکه های مجازی حرف هایی می زند و انتقاداتی مطرح می کند که در نوع خود جالب توجه است. او می گوید: "من اصولا آدم سیاسی نیستم این سیاست است که تمام حیاتمان را بلعیده و مصادره کرده است." اما در همین گفت و گو هم نگاهِ اجتماعی و سیاسی او بر نگاه هنری اش غلبه دارد.