{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
دوسالانه
  • هنر معاصر در شمال اروپا

    دوسالانه "Momentum" از سال 1998 در کشور نروژ آغاز به فعالیت کرد. این دوسالانه برای ارائه آثار هنری معاصر و سرمایه گذاری های هنری تلاش می‌کند و خود را به عنوان یک دوسالانه برای گفتمان و گفتگوی بین المللی معرفی کرده است. دهمین دوسالانه Momentum باعنوان"THE EMOTIONAL EXHIBITION" از تاریخ 8 ژوئن تا 9 اکتبر برگزار می‌شود.