{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
زنان و جنگ
  • جنگ جهانی اول چه در زمان خودش و چه بعد از آن تاثیر عظیمی روی زندگی تمام مردم دنیا گداشت اما زمانی که صحبت از جنگ به میان می‌آید بیشتر روایت داستان مردان است. در این گزارش داستان‌هایی از چند زن در جنگ جهانی اول آورده شده. این زنان هنرمندانی بودند که به طور مستقیم با جنگ در ارتباط بودند و به عنوان راننده آمبولانس، پرستار و ... فعالیت می‌کردند و نقاشی‌هایی را هم در این دوران خلق کردند.