{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
سال 2020
  • سالی که گذشت دنیا به معنای کلمه درگیر ویروس بود. در این بین رسانه‌های مجازی و برخی از آثار هنری به بستری برای شرح شرایط جهان پرداختند و برخی تصاویر و آثار هنری مردم به رعایت بهداشت دعوت کردند. در این گزارش برخی از به یاد ماندترین تصاویر فضاهای مجازی در سال ۲۰۲۰ آورده شده‌است. تصاویر و پست‌هایی که بینندگانی از سراسر جهان داشتند. برخی از آن‌ها را دیده‌ایم اما احتمالا طراحشان را نمی‌شناسیم.