{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
شهر گراش
  • به تازگی گالری «اُ» در شهر گراش افتتاح شده‌است. این گالری کار خود را با نمایشگاه «شب گرد» عکس‌های جواد آب افکن آغاز کرد و قرار است بعد از این میزبان دیگر هنرمندان باشد. خانواده‌ای که فرزندان نوجوان خود (امیر حسین افتادگان) را دوسال پیش از دست دادند به یاد او و با هزینه شخصی این گالری را افتتاح کردند تا فضایی برای نمایش آثار هنرمندان جنوب ایران باشد و نکته جالب درباره اولین نمایشگاه این گالری که در ایام نوروز برگزار شد این بود که تمامی آثار هنری روز اول فروخته شدند و استقبال از نمایشگاه هم خوب بود.