{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
فرهنگ سازی
  • نیمی از هنرمندان تجسمی جهان را زنان تشکیل می‌دهد اما زمانی که از 100 هنرمند برتر جهان (از نظر میزان فروش یا شهرت) نام برده می‌شود تنها چند زن در این لیست قرار می‌گیرد.

  • نقد مد و مصرف گرایی توسط هنرمندان

    در حاشیه‌ی جشن حافظ هنرمندان شناخته شده هرکدام با پوششی متفاوت حاضر شدند. شکل و تنوع و گاهی ناهمسازی پوشش های آنها مورد نقد قرار گرفت. منتقدان معتقد بودند که تاثیر پذیری مردم از هنرمندان و افراد مشهور(سلبریتی) غیر قابل انکار است. از طرفی دیگر، بسیاری از هنرمندان متوجه مسئولیت اجتماعی خود هستند و سعی می کنند فکر شده تر در فرش قرمز ها، جشن ها و جشنواره ها حاضر شوند و در شکلِ حضور خود دقتِ بیشتری دارند. در جشن حافظ امسال نیز پویشی منتقدانه با رویکردِ نقدِ مصرف گرایی و مُد مطرح شد که به نظر می رسید نگاهی متفاوت به نحوه‌ی پوشش هنرمندان را پی می گیرد.

  • لزوم تعیین مجازات برای سلفی گرفتن با حوادث

    کشور آلمان برای کسانی که در جاهای خطرناک یا در زمان وقوع یک حادثه سلفی می‌گیرند و باعث ایجاد اختلال در انجام وظیفه نظامی‌ها و امدادرسانان می‌شوند مجازات زندان تعیین کرده است. ای کاش این امر در کشور ما هم اعمال شود تا بتوان این حرکت را کمی کنترل کرد.