{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
فیلم با موضوع هولوکاست
  • جنگ جهانی دوم بدون شک تاریک ترین فصل از تاریخ بشریت است که علاوه بر به کام مرگ فرستادن میلیون ها نفر و ثبت به عنوان پرتلفات ترین جنگ تاریخ، میلیون ها نفر را نیز آواره کرده و سرنوشت بشریت و مسیر تاریخ را به طور کلی تغییر داد. فیلم‌های زیادی درباره این واقعه ساخته شده که در این گزارش تعدادی از آن‌ها به همراه توضیح آورده شده‌است.