{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
مادرم ایران
  • از پروژه مادرم ایران علی رهبری

    "دنیای بدون جنگ" یکی از قطعات پروژه "مادرم ایران" به آهنگسازی "علی رهبری" که چندی پیش به خوانندگی "محمد معتمدی" اجرا شد، به جایزه "گرمی" سال آینده معرفی شد.