{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
ماسک
  • کرونا و خلاقیت هنرمندان تجسمی

    با پررنگ شدن نقش ماسک‌های تنفسی در زندگی، شاهد خلاقیت در طراحی و ساخت ماسک توسط هنرمندان در این دوره و روزهای قرنطینه هستیم. ماسک‌هایی با چهره افراد یا هنرمندان مشهور، ماسک‌های عروسی.... و حالا هم عجیب‌ترین ماسک‌هایی که تا به حال دیده‌ایم.