{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
مردان
  • این روزها حفظ فاصله دو متری بین افراد برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا به امری ضروری و گاهی در مکان‌های عمومی به کاری سخت تبدیل شده‌است. آرت‌نت نیوز در یک گزارش نقاشی‌هایی از لباس‌هایی که درزمان‌های قدیم به حفظ فاصله کمک کرده‌است را نشان‌ می‌دهد. البته بعضی از این لباس‌ها برای جلوگیری از شیوع بیماری استفاده نمی‌شد اما ناخواسته باعث امنیت افراد در برابر بیماری نیز شده‌است.

  • نیمی از هنرمندان تجسمی جهان را زنان تشکیل می‌دهد اما زمانی که از 100 هنرمند برتر جهان (از نظر میزان فروش یا شهرت) نام برده می‌شود تنها چند زن در این لیست قرار می‌گیرد.