{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
مزایده
  • تابلو نقاشی که توسط «وینستون چرچیل» نخست‌وزیر سابق بریتانیا خلق شده است در یک حراجی به فروش گذاشته می‌شود.

  • خانه حراج کریستیز چاپ کاتالوگ برای فروش آثار هنری را کاهش می‌دهد

    خانه حراج کریستیز قصد دارد نیمی از کاتالوگ‌های چاپی خود را کاهش داده و سرمایه گذاری‌اش را در ارتباطات دیجیتال تقویت کند. این اقدام کریستیز با هدف آسیب کمتر به محیط زیست صورت می‌گیرد.