{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
موزه انیمیشن لس آنجلس
  • در این بزرگذاشت آثار و طراحی‌هایی از هایائو میازاکی به نمایش درمی‌آید که پیش از این در جایی به جز ژاپن نمایش داده نشده‌اند. علاقه مندان انیمیشن و میازاکی سال آینده در تاریخ 30 آوریل می‌توانند در دنیای انیمیشن‌های این کارگردان ژاپنی قدم بزنند و با روند ساخت بعضی از آثارش از نزدیک آشنا شوند. در بخش مرکزی این نمایشگاه علاقه مندان می‌توانند زیر آسمان متحرک انیمیشن "سرویس تحویل کی‌کی" دراز بکشند و لذت برند. مثل سکانسی از این انیمیشن که کی‌کی زیر آسمان دراز کشید و فکر کرد و تصمیم مهمی گرفت. گفته می‌شود این کاری است که خود میازاکی هم انجام می‌دهد. او هر روز به پشت بام استودیو می‌رود و به آسمان و ابرها نگاه می‌کند. چنین درنگی برای بازدیدکنندگان نمایشگاه نیز لازم است. در میان بازدید روی چمن‌های مصنوعی بنشینند و به آسمان متحرک دنیای انیمیشن نگاه کنند و لحظه‌ای را به خود اختصاص دهند.