{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
موزه هنر شیشه بوکا در فلوریدا
  • نمایشگاهی از آثار هنری شیشه‌ای بیش از 30 هنرمند شناخته شده از کشورهای مختلف، در موزه هنر و شیشه بوکا افتتاح خواهد شد. هنرمندان این نمایشگاه عموما نمایندگان هنری کشورشان در دوسالانه تجسمی ونیز هستند. آثار این نمایشگاه در ونیز خلق شدند و به فلوریدا سفر کردند. سال گذشته کاتلین گونچاروف متصدی ارشد این موزه به ونیز سفر کرد تا از استودیوی Berengo در ونیز که برای برگزاری و ساخت آثار این نمایشگاه با موزه بوکا همکاری می‌کند، بازدیدکرده و اقدامات نهایی برگزاری این نمایش را انجام داد. سال گذشته ونیز علاوه بر بحران کرونا با مساله سیل و ارتفاع سطح آب دست و پنجه نرم می‌کرد و آماده کردن آثار به سختی پیش رفت.