{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
نمایشگاه آثار طراحی و چاپ فرانسیسکو گویا در نیویورک
  • نمایشگاه «تخیل گرافیکی گویا» در تاریخ ۱۲ فوریه در موزه هنر متروپولیتن افتتاح شد و بازتابی از افکار فرانسیسکو گویا به عنوان یک هنرمند با تمام تعهدات سیاسی است. این نمایشگاه شامل نمایش آثار چاپی و طراحی این هنرمند است و آثار گویا را در گستره‌ی زمانی و تکامل و تغییرات او در نگرشش به موضوعات را نیز دنبال خواهد کرد. ۱۰۰ اثر این نمایشگاه متعلق به موزه متروپولیتن که یکی از معتبرترین آرشیوهای این هنرمند در خارج از اسپانیا را داراست و بقیه آثار از نیویورک، بوستون و مادرید امانت گرفته شدند.