{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
نمایشگاه با موضوع قرنطینه
  • در گالری اُتوغ‌دی‌ایمژ Autour de I`Image در شهر لیون فرانسه، نمایشگاهی از آثار 9 هنرمند با عنوان خاطره خوش از قرنطینه در حال برگزاری است. هنرمندان در آثار این نمایشگاه تجربیات خود را از روزهای خانه نشینی اجباری و محدودیت‌ها را به تصویر کشیده‌اند و به نظر می‌رسد تغییر ناگهانی شرایط در روزهای قرنطینه باعث بروز خلاقیت در آن‌ها شده‌است.