{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
هنرهای نمایشی
  • لایحه بودجه سال آینده کشور به مجلس ارائه شد

    صبح روز یکشنبه ۱۷ آذر ماه "حسن روحانی" رئیس جمهور با حضور در جلسه علنی مجلس، متن لایحه بودجه ۹۹ را به رئیس مجلس تقدیم کرد. در این گزارش سهم بودجه‌ای که برای هنرهای تجسمی، موسیقی، هنرهای نمایشی و سینما در لایحه بودجه تنظیم شده توسط دولت، در نظر گرفته شده‌، به تفکیک آورده شده‌است.