{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
هویت بصری پویا
  • روز گذشته در طی نشست خبری درباره مرمت موزه هنرهای معاصر تهران برگزار کنندگان این نشست از تغییر نشان موزه هنرهای معاصر تهران و طراحی هویت بصری جدید و قابل گسترش برای شبکه‌های اجتماعی و دیگر رسانه‌های این موزه خبر دادند. رضا عابدینی طراح لوگوی جدید موزه و هویت بصری معرفی شد. او در این نشست حضور داشت و توضیحاتی درباره روند طراحی ارائه داد. اما انتشار خبر این تغییر موجب اعتراض برخی از طراحان و جمعیت تجسمی ایران شد.