{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
کتابی جدید از مارسل پروست
  • گالیمار ناشر فرانسوی آثار مارسل پروست از انتشار کتابی تازه و منتشر نشده با عنوان "75 صفحه" از این نویسنده در تاریخ 18 مارس خبر داد. این کتاب برای خوانندگان و علاقمندان به رمان سه هزار صفحه‌ای "در جستجوی زمان از دست رفته" جذابیت خواهد داشت. این کتاب در وب سایت گالیمار به جام مقدس تشبیه شده و جام مقدس مارسل پروست خوانده شده‌ که پیدا شدنش اتفاقی به یاد ماندنی است. گالیمار بدون افشای جزئیات اعلام کرد که بخشی از معمای «در جست و جوی زمان از دست رفته» با خواندن این کتاب حل خواهد شد و گویی پروست کلیدهایی برای خواندن کتاب بلندش را در آن جای داده‌است و شخصیت‌ها و صحنه‌های دو کتاب مشترک است.