{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
کورش
  • مدیر موسسه هنر و تجربه در گفت و گو با اقتصاد هنر آنلاین مطرح کرد

    ​چند سالی هست که موسسه هنر وتجربه از جانب وزارت ارشاد راه اندازی شده است تا هم سینما گرانِ مستند و ریکرد های هنری تر بتوانند فیلمشان را اکران کنند و هم سینمای غیر بدنه و مخاطبان خاص تر نیز، بتوانند به سینما بروند. اینموسسه علاوه بر اکران، برای برگزاری جشنواره های سینمای هنری نیز همکاری میکند. به تازگی هنر و تجربه میزبانِ جشنواره فیلم های اروپایی بوده است. در این باره و مسائل دیگر با "جعفر صانعی مقدم" مدیر موسسه به گفت و گو نشستیم: