{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
گالری‌های بیروت
  • حدود یک ماه از انفجار بزرگ بیروت می‌گذرد. انفجاری که در پی آن در عرض چند ثانیه پایتخت محبوب مدیترانه از هم پاشید. این انفجار چنان قوی بود که طبق برخی محاسبات نیمی از شهر، خانه‌ها و موسسات فرهنگی ویران شدند. خوشبختانه آسلی و همکارانش در گالری مرفا هنگام وقوع انفجار در گالری نبودند، اما فضا‌ی گالری به شدت آسیب دیده.

  • در بین کشته شدگان انفجار بیروت نام گالری دار پر کار 29 ساله "گایا فدولیان" فرزند آنی فدولیان بنیان گذار گالری لتیتیا در بیروت و معمار 57 ساله ژان مارک بونفیلز که در پی جنگ داخلی به بازسازی لبنان کمک کرد به چشم می‌خورد. در این بین استودیو چند هنرمند آسیب دیده و آثار و تجهیزاتشان را از دست دادند اما با وجود سختی شرایط این هنرمندان دوست دارند تا کارشان را از سر بگیرند.