{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}

نتایج جستجو :

  • تعزیه یا شبیه خوانی نمایشی است آیینی که با زبان شعر و با بهره گیری از موسیقی فاخر ایرانی، به گزارش هنرمندانه ی وقایع تاریخی می‌پردازد. این…

  • دوره قاجار، عصری است که در آن، بیشترین تحولات و خیزش‌های هنرهای عامیانه در تاریخ ایرانیان رخ داده است. اکثر این هنرها برخاسته از باورها و…

  • هر ساله بودجه ای هنگفت توسط شهرداری اختصاص داده می شود تا شهر برای مراسم آیینی محرم آماده شود. از شکل های سنتی تزیین و سیاهپوشی که بگذریم،…

  • در اینجا سعی شده آثار کارگردانان سینمای ایران، که هر یک با نگاه شخصی خود به واقعه عاشورا پرداخته‌اند را معرفی کنیم. افراد صاحب سبکی که هر…

  • تقاطع ناصرخسرو و پانزده خرداد تهران راسته‌ی پرچم‌دوزی‌ها و پرچم فروشی‌ها است. ایام محرم اوج فروش این مغازه‌ها به حساب می آید. این پرچم ها…

  • در ایران هرسال، ما‌ه‌های محرم و صفر، مراسم آیینی عاشورا وعزاداری برای امام حسین برگزار می‌شود. یازده روز اول محرم شهر پر از پرچم سیاه و…

  • طبل، سنج و آلاتِ موسیقیِ ضربی پس سال‌ها جزئی از نشانه شناسی ایام محرم شده است و در شهرها و روستا ها وقتی صدای طبل به گوش می رسد یعنی محرم…