{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
سینماگر
  • بررسی صنعت سینما در گفت و گو با علی سرتیپی

    "علی سرتیپی" یکی از چند نامِ شناخته شده در عرصه‌ی سرمایه گذاری سینمای ایران است. سرتیپی هنگامی واردِ سینما شد که سینمای ایران در گیر و دار میان صنعت و هنر بیشتر طرف هنر را می گرفت و سالن های سینما هنوز به شکل سنتی با کیفیتی نه چندان خوب فیلم نمایش می دادند. پخشِ فیلم به روش بنگاه داریِ سنتی اداره می شد و سینمای ایران هنوز تبدیل به یک محیطِ کاملا مدرن نشده بود. سرتیپی از جمله کسانی بود که کوشید این دوران را تمام کند و کمک کند تا سینمای ایران به دنیای تازه تری پا بگذارد. اما این تلاش ها همه انگیزه‌ی سینمایی و فرهنگی داشته اند؟ آیا روابط و ارتباطات در این میان همسو با صنفِ سینما بوده اند؟ آیا آنچه اتفاق افتاده در نهایت به سودِ سینمای ایران است؟ این پرسش ها و پرسش های دیگر در این گفت و گو مطرح و مورد بررسی قرار گرفته اند.

  • مهیار بهرام اصل، نقاش در انتقاد از رویکرد تهمینه میلانی در هنر، به اقتصاد هنر آنلاین می گوید:

    مهیار بهرام اصل هنرمندِ جوانی ست که در راستای اتفاقاتِ پیشامده در نمایشگاهِ نخستِ نقاشی های خانم تهمینه میلانی مورد شکایت ایشان قرار گرفته و به دادگاه احضار شده. آقای بهرام اصل یک هنرمندِ جدی و صاحب فکر است که امسال در گروهِ برگزار کنندگانِ جشنواره‌ی دانشجویی "ژکال" هم حضور داشته و نظرات منتقدانه ای به روشِ ورود هنرمندانِ رشته های دیگر به هنرهای تجسمی دارد