{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
کلیسا
  • 20 عکس منتخب از سراسر جهان به موضوعاتی همچون قرنطینه، بیماری کرونا و دوری مردم ازهمدیگر می‌پردازد و جنبه‌های متفاوتی از زندگی مردم دنیا را نشان می‌‍دهد.

  • جنجالی بر سر مرمت جدید قره کلیسا

    کلیسای تادئوس مقدس یا قره کلیسا در منطقه چالدران برای چندمین بار به تازگی مرمت شده است اما عکس‌های جدیدی که از این بنای تاریخی دیده می‌شود، نشان از تغییراتی به دور از استانداردها و اصول مرمت آثار قدیمی است و به نظر می‌رسد که بافت اصلی کلیسا دچار تغییراتی شده است.

  • همزمان با روز جهانی هنر

    کلیسای نوتردام یکی از نشانه های هنری تاریخ جهان است. نویسندگان و هنرمندانِ بسیاری، از ویکتور هوگو تا مونه، این کلیسا را سوژه کرده اند. آتش سوزی و فرو ریختنِ برج اصلی کلیسا یکی از دردناک ترین تصاویرِ قرنِ حاضر است. فیلم، لحظه‌ی فرور یختنِ برجِ اصلی را نشان می دهد.