{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}

کدخبر : 13587

فرزاد حسنی درباره ی سکانس مواجهه ی غزل شاکری با مهدعلیا در قسمت یازدهم سریال«جیران» گفت: سکانس مواجهه غزل شاکری با مهد علیا در قسمت یازدهم جیران،مثالی خوب برای تشریح اهمیت بیان جوّال و روان در تجلی نقش از سوی بازیگر است.شاکری از زمزمه تا فریاد را با ظریف کاری بر قاب صورت می‌نشاند.

به گزارش هنر ام‌روز، فرزاد حسنی ادامه داد: از قابلیت ارتفاع و قدرت صدا با کنترلی شگرف سود می‌جوید و صافی احساس را بر سر راه جریان گویش قرار می‌دهد. در روال تسلسل کلام مهم ترین اصل،تراز کردن سرعت ذهن و جهاز گفتار است.در دیالوگ گویی با سرعت بالا،یک نفس نا به جا و یا یک تکیه حساب نشده بر واژه ای خاص یک دستی و زیبایی گفتار را می‌شکند.

‎شاکری ایمن از تمامی این خطاها با فهم عصاره دیالوگ ها تراژیک ترین بخش زندگی کاراکتر را جاودان می‌کند.نثر قدیمی و قاجاری کار،صنایع لفظی ای آشکار و ریتمی درونی و‌ پنهانی دارد که باید در دکلماسیون و نفس گیری بازیگر،حقش ادا شود وگرنه منهای زیبا شناسی،مفهوم کلام هم آسیب می‌بیند.

‎رعایت همه ی این موارد، هوش و ممارست می طلبد. دیدن چند باره ی این سکانس از حیرت بیننده و تحسین توانایی شاکری،نه تنها نمی‌کاهد که بارش را افزون می کند. اینجاست که می‌توان فهمید بیانِ دراماتیک چگونه بازیگر را کامروا می‌کند.
‎آفرین خانم غزل شاکری

ارسال نظر:

  • پربازدیدترین ها
  • پربحث ترین ها