{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}

نقد یک روزنامه : اصغر فرهادی به فرهنگ جامعه دهن‌ کجی می‌کند

نقد یک روزنامه : اصغر فرهادی به فرهنگ جامعه دهن‌ کجی می‌کند
کدخبر : 13551

روزنامه کیهان با اشاره به سخنان هوشنگ گلمکانی درباره اصغر فرهادی، نوشت این فیلمساز از جامعه فاصله گرفته و به فرهنگ و ارزش‌های مردم دهن کجی کرده است.

به گزارش هنر ام‌روز، کیهان نوشت: ســردبیر ســابق «مجله فیلم» با روایت ماجراهای اخیــر اصغر فرهادی، واقعیت‌های نهفته در جریان شبه‌روشنفکری و اپوزیسیون را فاش کرد و گفت خیلی از روشنفکران به دلیل حسادت خوششان می‌آید اصغر فرهادی زمین بخورد.

هوشنگ گلمکانی، ســردبیر سابق «مجله فیلم» و ســردبیر نشریه «فیلم امروز» که خودش ســال‌ها در این دو مجله به پرورش نویسندگان و منتقدان شــبه‌روشنفکر مشغول بوده، در مصاحبه‌ای به بهانه حاشیه‌های اخیر اصغر فرهادی گفت: «عدە زیادی، که ممکن است منتقد فیلم یا روشنفکر هم بین آن‌ها باشد، از دادگاهی شدن فرهادی استقبال می‌کنند. خیلی از روشنفکران به دلیل حســادت به موقعیت فرهادی، خوششــان می‌آید فرهادی زمین بخورد.»

وی به ســیاق شبه‌روشــنفکران به مردم عادی هم حمله کرد و بدون اشــاره به فاصله گرفتن فرهــادی از جامعه و دهن‌کجی‌های او به فرهنگ و ارزش‌های مردم اظهار داشــت: «روان‌شناسی جامعه هم بارها این را نشان داده که بسیاری از مردم عادی عموما کمک می‌کنند یکی اوج بگیرد، بعد خوشحال می شوند از زمین خوردن او و کمک می‌کنند به وقوع این سقوط. آدم‌های کوچک وقتی می‌بینند کسی این‌قدر موفق شده و توفیقات جهانی پیدا کرده و حالا چنین اتهامی به او زده می‌شود، خوشحال می‌شوند که این هم دزد و وابســته است که این‌قدر موفق شده! یعنی در درون خودشان به آرامش می‌رســند و به خودشان می‌گویند پس بی‌دلیل نیست که ما موفق نیستیم!»

گلمکانی تصریح کرد: «به نظر من متأسفانه فرهادی در ایران تمام شده و دیگــر نمی‌تواند با این جو موجود در ایران کار کند. این اتفاقی که افتاده، در حکم انفجاری است که رخ داده و موقعیت فرهادی را در ایران نابود کرده اســت. حاسدان و سیاســی‌کاران و جمعیتی که او را به اوج برده بودند کار خودشان را کردند.»

 

ارسال نظر:

  • پربازدیدترین ها
  • پربحث ترین ها