{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
اردیبهشت
  • دبیر و سخنگوی انجمن سینماداران بیان کرد با درخواست تمدید دوباره بسته حمایتی سازمان سینمایی، سالن‌های سینما از روز سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت به مدار اکران باز می‌گردند.

  • ۸۱ سال پیش «رادیو تهران» با پخش موسیقی کارش آغاز شد؛

    پیشینه استفاده از رادیو در ایران به بیش از هشتاد سال می‌رسد. سازمان پرورش افکار در بهمن ۱۳۱۷ خورشیدی ساخت ۲ دستگاه فرستنده موج کوتاه را به شرکتی خارجی سفارش داد و اولین فرستنده رادیویی شروع به کار کرد و درواقع ساعت ۱۰ بامدادِ چهارم اردیبهشت ۱۳۱۹ خورشیدی، رادیو در ایران، فعالیت رسمی خود را با نام «رادیو تهران» آغاز کرد.