{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
افسانه چهره آزاد
  • افسانه چهره‌آزاد:

    افسانه چهره‌آزاد درباره نقشش در سریال "احضار" می‌گوید: مینو یک فالگیر است که روح احضار می کند و یکی از چالش های نقش، رو به رو شدن با ترس خودم بود چون بسیار آدم ترسویی در خصوص مسائل ماورایی و روح هستم.