{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
حراج بونامز
  • نگاهی به زندگی‌ حرفه‌ای و کاری این هنرمند

    پروانه اعتمادی، متولد ۱۳۲۶ در تهران است و فارغ‌التحصیل دانشکده‌ی هنرهای زیبا از دانشگاه تهران. او از جمله نقاشان زن ایرانی است که مدام در پی کشف راه‌های تازه است. او اصولاً نقاش صریحی است.

  • یک ساعت مچی متعلق به پابلو پیکاسو، که در آن به جای اعداد معمول ساعت از حروف نام این نقاش معروف اسپانیایی استفاده شده است، هفته گذشته در حراجی ساعت‌های لوکس بونامز در پاریس به با قیمت پیشنهادی ۱۴۷۰۰ دلار تا ۲۲تزار دلار به مزایده گذاشته شد و در نهایت به قیمت ۲۶۷ هزار دلار فروخته‌شد.

  • در این دوره از حراج هنر مدرن و خاورمیانه بونامز آثار 18 هنرمند ایرانی حضور دارد و از بین 99 اثر ارائه شده حدود 35 اثر، نزدیک به یک سوم از هنرمندان ایرانی است. اثر منیره شاهرودی فرمانفرمایان دومین اثر گران قیمت این مزایده است.