{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
حقوق کودکان
  • هفته گذشته تبلیغ نمایشگاهی با عنوان "پرنسس‌های کوره" در گالری کاما منتشر شد. در توضیح این نمایشگاه آمده بود: "پرنسس‌های کوره روایت دخترکانی است که در حومه تهران در کناره کوره‌های آجر پزی زندگی می‌کنند و با کمک علی صوفی در کادر عکس‌هایشان به پرنسس‌هایی مبدل شده‌اند که آرزوی هر دختری‌ است." روی پوستر هم تصویری از یکی از دختران با تاج و لباس قرار داشت و دستانی که در حال آماده کردند دختر بچه هستند و قرار بود عواید فروش آثار نمایشگاه صرف کمک به کودکان شود و حتی ویدئویی از خانم مونا خوش اقبال مدیر گالری کاما در فضای مجازی منتشر شد که در آن خبر از حضور دخترانی که مدل عکس‌ها بودند در افتتاحیه نمایشگاه می‌داد!