{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
دوسالانه معماری ونیز
  • همزمان با ادامه یافتن بحران‌های سیاسی و اقتصادی در لبنان، دو خواهر هنرمند به نام‌های تارا و تسا سخی با چیدمان «نامه‌هایی از بیروت» کوشیده‌اند زمینه را برای گفتگوی بیشتر میان مردم فراهم کنند.