{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
ساعتِ پیکاسو
  • یک ساعت مچی متعلق به پابلو پیکاسو، که در آن به جای اعداد معمول ساعت از حروف نام این نقاش معروف اسپانیایی استفاده شده است، هفته گذشته در حراجی ساعت‌های لوکس بونامز در پاریس به با قیمت پیشنهادی ۱۴۷۰۰ دلار تا ۲۲تزار دلار به مزایده گذاشته شد و در نهایت به قیمت ۲۶۷ هزار دلار فروخته‌شد.