{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
سرطان لوزالمعده
  • نود و چهارمین مراسم اسکار در ۲۷ فوریه‌ی ۲۰۲۲ برگزار خواهد شد و تا فصل جوایز پیش رو تنها ده ماه زمان داریم. در این مقاله ۲۵ فیلم که احتمالا در اسکار ۲۰۲۲ حضور دارند را با هم بررسی می‌کنیم.