{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
سرگیجه
  • سینمای آلفرد هیچکاک با عناصر شاخصی همچون : استفاده خاص از دوربین، نمای P.O.V، استفاده از دالی زوم، تعلیق در داستان و موتیف های تکرار شونده مثل اشکال مارپیچ و … شناخته می‌شود. اما ما امروز قصد داریم به بررسی عنصری نمایان‌تر یعنی رنگ در آثار او بپردازیم.