{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
علوم تحقیقات و فناوری
  • اقتصاد هنرآنلاین از "نخستین جشنواره ملی نقاشی ارتنگ" گزارش می‌دهد

    در بیشتر دانشگاه‌های هنر شاهد گردهم‌آیی دانشجویان و حمایت معنوی اساتید برای برگزاری جشنواره‌های دانشجویی هستیم. گویی این تلاش و دوندگی‌ها و اولین حضور دانشجویان در فضای حرفه‌ای نبض زندگی بخش دانشگاه‌هاست. بیشتر اوقات جشنواره‌ها در روند اجرایی شدن، با وجود تمام سختی راه به سرانجام می‌رسند. دانشجویان با امید دیده شدن و و ورود به فضای حرفه‌ای تلاش می‌کنند و بهترین آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال می‌کنند. با این امید ‌که بعدها این جشنواره تبدیل به جشنواره بزرگ و معتبر بین‌المللی دانشجویی خواهدشد و این رویداد می‌تواند سکوی پرتابی باشد برای رفتن به فضای حرفه‌ای تر. پس برای هرچه بهتر برگزار شدن جشنواره تلاش می‌کنند. اما این امید نیاز به ادامه و صبر و آفریدن اثردارد وهمه این‌ها احتیاج به حمایت دارند. معمولا نهادهای حامی مالی خصوصی از جشنواره‌های دانشجویی حمایت نمی‌کنند و حمایت از جشنواره‌های دانشجویی به فضای آموزشی محدود می‌شود. حمایت فضای آموزشی برای بقا جشنواره ها لازم، اما کاقی نیست. حمایت نه فقط به معنای حمایت مالی، که حمایت تبلیغاتی و کمک به جذب مخاطب بیشتر برای این رویدادها است. رونق فضای جشنواره‌های دانشجویی موجب انگیزه دانشجویان برای ادامه می‌شود و نادیده‌گرفتن این تلاش موجب دلسردی دانشجویان خواهد بود.