{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
مجسمه
  • مجسمه تئاتر شهر در خطر سرقت است

    مجسمه «فرهاد قفل زن» اثر پرویز تناولی سال‌هاست که در محوطه تئاتر شهر نصب است به یکی از نمادهای این مکان تبدیل شده. روز گذشته خبرنگار خبرگزاری مهر متوجه شد، بخشی از این مجسمه (کلیدش) سر جای خود نیست. بعد از پیگیری‌‌ها مشخص شد که ابراهیم گله‌دارزاده رئیس مجموعه تئاتر شهر با دیدن فیلمی از این مجسمه در تاریخ ۱۳ اردیبهشت متوجه می‌شود که پیچ‌های اتصال کلید باز شده‌است و برای جلوگیری از سرقت، به داخل ساختمان تئاتر شهر منتقل شده تا در روزهای اتی با حضور یک مرمت‌کننده متخصص این قطعه مجدداً به مجسمه متصل شود.

  • زنان پیشگام در اتفاقات فرهنگی و هنری؛

    زنان هنرمند و فرهیخته ایرانی در دوره‌های مختلف تاریخ پرفراز و نشیب کشور، همواره تلاش کردند با وجود نگاه‌های سنتی، فشارهای موجود در جامعه مردسالانه و دیگر محدودیت‌ها تاثیرگذار واقع شده و برابر و همپای مردان ظاهر شوند. در ادامه با زنانی آشنا می‌شویم که پیشتاز بوده و اولین اتفاق‌های فرهنگی و هنری را به نام خود ثبت کرده و رقم زده‌اند.

  • به بهانه آخرین شنبه ماه آوریل مصادف با روز مجسمه؛

    مصریان باستان از انواع گربه ها احترام می‌گذاشتند و آنها را در هنر خود ارج می نهادند. گربه ها به عنوان نیروهای قدرتمندی برای محافظت و تخریب دیده می‌شدند. طبق افسانه‌های آن‌ها، گربه‌های مقدس مصر باستان اشکال مختلفی داشتند، از مجسمه‌های خانگی گرفته تا تصاویر خدایان بسیاری که تصور می شد اشکال مختلف گربه‌ای دارند. گربه‌ها چنان گران‌بها بودند که حکم صدمه عمدی به گربه مرگ بود.