{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
مردان و زنان
  • «ما این حقایق را اموری بدیهی می دانیم: همه مردان و زنان یکسان خلق شده اند...» این نخستین جمله قطع نامه‌ی یک گردهمایی تحت عنوان اولین اجلاس حقوق زنان در سال ۱۸۴۸ بود. قطعنامه‌ای به تقلید از «اعلامیه استقلال آمریکا»، «اعلامیه افکار و احساسات زنان» نامیده شد. حقی که ۷۲ سال بعد در ۱۸ اوت ۱۹۲۰ به آن دست یافتند.