{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
نامه
 • کتاب قصه‌های بند اثر علی اشرف درویشیان، داستان رنج و درد انسان‌های مبارز در زندان‌های رژیم پهلوی برای آزادی و عدالت است. مردانی که با گوشت و پوست و استخوان تاوان کارهای ساده مثل کتاب خواندن، اعتراض صنفی یا سر فرو نیاوردن در برابر صاحب قدرتی را می‌دهند و متحمل فشار طاقت‌فرسای شکنجه‌های جسمی و روحی می‌شوند.

 • نامه‌های گوهرمراد به طاهره

  کتاب "طاهره طاهره عزیزم" مجموعه نامه‌های عاشقانه غلامحسین ساعدی به طاهره کوزه‌گرانی بوده که توسط خواهرزاده طاهره و چند سال پس از مرگ وی منتشر شده‌است.

 • یادداشت‌های روزانه زندان

  کتاب سالن ۶ نوشته سیدابراهیم نبوی یادداشت‌های روزانه وی در زندان است که به اتفاقات روزمره و گاه به احساسات واقعی نویسنده پرداخته است.

 • نامه‌های احمد شاملو به ع. پاشایی

  کتاب تهران، خیابان آشیخ هادی مجموعه نامه‌های احمد شاملو به ع. پاشایی است که بیشتر به زندگی روزمره و دغدغه‌‌های وی می‌پردازد و وجه ادبی ندارد.

 • در این روزهای سخت و غیرقابل پیش‌بینی، شماره‌ی جدید دنیای تصویر از راه رسید تا مانند همیشه همراه علاقه‌مندان سینما و سرگرمی باشد، البته این بار با یک ویژه‌نامه‌‌ی جذاب و متفاوت.

 • علی اکبر دهخدا پس از کودتای محمدعلی شاه در سال 1287 به دلیل تحصن در سفارت انگلیس با چندتن از آزادیخواهان به مدت یک سال به فرانسه تبعید شد.