{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
آموزش آنلاین
  • امروزه با افزایش سرعت تغییرات و روزآمدی پیشرفت های بشر در تمامی حوزه ها، یادگیری ممتد و دائمی به امری حیاتی در زندگی حرفه ای و شخصی افراد تبدیل شده است.

  • فهرست قیمتِ آموزشِ بازیگری و فیلم سازی، در آموزشگاه های معتبر سینمایی کشور

    در پیِ پرونده‌ی آموزش در هنر، اقتصاد هنر آنلاین ارقامی که آموزشگاه ها از افراد برای حضور در کلاسهای هنری اخذ می کنند بررسی می کند. قیمت هادر دور رشته‌ی فیلم سازی و بازیگری، بر اساس تومان و تا تاریخ شهریور ماه 1398 به دست آمده اند

  • آموزش آنلاین جایگزین سبک های سنتی می شود؟

    آموزش به صورت آنلاین روشی جدید برای درآمدزایی است. با استقبال برخی افراد از این روش می‌توان دریافت که این روش آموزشی چندان ناموفق درکسب درآمد نبوده است. در حال حاضر آموزش آنلاین در تمامی رشته ­ها دیده می­ شود. از رشته­ های ریاضی، انسانی و تجربی تا هنر که افراد گمان می­ کنند برای آموزش رشته ­های هنر صرف این که مدتی در آن رشته کار کردند کافی ­است. آن­ها قواعد درست آموزش و حتی آموزش آنلاین را به درستی نمی دانند اما تدریس می کنند.