{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
انیمیشن شیرشاه
  • بیست‌وهشتم اکتبر (۶آبان) روز انیمیشن نامگذاری شده است. در چنین روزی در سال ۱۹۸۲شارل امیل رینو در سالن موزه گریون در پاریس برای نخستین‌بار اولین انیمیشن را نمایش داد؛ از همین رو در سال ۲۰۰۲انجمن بین‌المللی فیلم‌های انیمیشن روز ۲۸اکتبر را روز جهانی انیمیشن نامید.