{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
برنامه فیتیله، جمعه تعطیله
  • مجید قناد پس از یک دهه سکوت درباره توقف و تعطیلی برنامه «فیتیله، جمعه تعطیله» گفت: راجع به این موضوع صحبت نکرده‌ام. چون عقیده دارم کسی صحبت‌های درون خانه‌اش را بیرون نمی‌برد؛ تلویزیون خانه من است. به همین دلیل در این سال‌ها ترجیح دادم در مورد این موضوع صحبت نکنم.